Barion Pixel
A Sexship.hu honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók
 

Vásárlási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2024. január 1-től

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Hugo Clipper Bt. (székhely: 2040 Budaörs, Meredek u. 4., adószám: 25357677-1-13), mint értékesítési és üzemeltetési eladó (továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A regisztrált vagy nem regisztrált vevő (továbbiakban: Vevő) abban az esetben tudja igénybe venni szolgáltatásainkat/vásárolhatja meg termékeinket, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen dokumentum nem kerül nyomtatásra és iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az ÁSZF-re magatartási kódex nem irányadó. Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege letölthető az alábbi linkről: ASZF.pdf

Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa, elsősorban a jogszabályi változások követése érdekében. A módosítást követő megrendelés (termékértékesítés) a jelen ÁSZF és mindenkori hatályos módosításának elfogadását is jelenti. Az ÁSZF módosítása a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érinti. A szerződés nyelve: magyar.

Az Eladó adatai:

Cégnév: Hugo Clipper Bt.
Székhely: 2040 Budaörs, Meredek u. 4.
Postacím: 2040 Budaörs, Meredek u. 4.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-069105
Adószám: 25357677-1-13

EU Adószám: HU25357677
A kereskedelmi tevékenység gyakorlását engedélyező hatóság neve: Budaörs Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 4983/1/2022.

Telefon: +3670/790-0009

E-mail: info@sexship.hu

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: Iban HU24 12020407-01798793-00100009

A Tárhely-üzemeltető adatai:
Név: DENINET Kft.
Cím: 1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b.
Telefon: +361/296-0075
E-mail: info@deninet.hu
Web: www.deninet.hu
Adószám: 13350910-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-730805

Alapvető rendelkezések

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A távollévő felek között létrejövő Szerződés az Eladó és a tőle terméket www.sexship.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül megrendelő Vevő között, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Eladó kizárólag új termékeket értékesít Weboldalán.

A jelen ÁSZF-hez szorosan kapcsolódó dokumentum az egyes termékekhez tartozó jótállási jegy (és termékismertető, amennyiben rendelkezésre áll), és az Eladó által kibocsátott, termék értékesítésére vonatkozó számla.

A Vevő által kezdeményezett, termék vásárlására vonatkozó megrendelésnek a www.sexship.hu weboldalon "rákattintással" történő elküldésével (továbbiakban: Megrendelés) a Vevő elfogadja azt a kommunikációs csatornát, amelyen keresztül az Eladó a termék Megrendelését lehetővé teszi (e-mail). A Megendelés leadása után a Vevőhoz e-mailben megküldött értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő által leadott Megrendelésben szereplő mennyiségnél kevesebbet igazoljon vissza, erről a Vevőt az általa a felhasználói fiókjában megadott e-mail címen (vagy telefonon) értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vevő által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát a Vevő részére visszatéríti. Az Eladó és Vevő (továbbiakban: Felek) közötti szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő e-mailben (vagy SMS útján) megkapja az Eladótól a Megrendelés végleges adatait tartalmazó visszaigazolásról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja a Vevő által megrendelt termék(ek)nek a kiválasztott futárszolgálat/csomagküldő részére való átadásról szóló értesítést is. Amennyiben a Vevő valótlan adatokat ad meg a véglegesített Megrendelése során, a Felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen okból meghiúsult Megrendelésekért való felelősséget az Eladó teljes mértékben kizárja.

2. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A www.sexship.hu Weboldalra bármely Vevő beléphet. A Vevő az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

A Weboldalon feltüntetett termékek leírására használt információk (statikus /dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelentik az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a Webáruház kínálatának bemutatása célját szolgálják.

A Weboldalon a termékek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, amelyet Vevő az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a termék árán felül köteles megfizetni. A Vevő felel az általa kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vevőnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vevő által választott fizetési módtól vagy a Vevő kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek Weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő Megrendelés leadásához való jogosultságát, hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását/ alkalmazását korlátozza, amennyiben a Vevő a www.sexship.hu oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Webáruház zavartalan működését és/vagy tevékenységével kárt okozhat.

3. MEGBÍZÁS

Az Eladó a Megrendelések teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások lebonyolításával (raktározás, szállítás, csomagolás stb.) a Felektől különböző, harmadik személyt bízhat meg - a Vevő erre irányuló tájékoztatása nélkül is, ez a Vevő beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vevővel kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

4. MEGRENDELÉS

A Vevő által kiválasztott termék(ek) kosarába helyezése után Vevő a kosár tartalmát még szabadon megváltoztathatja, azonban ha az utolsó ellenőrzést követően véglegesített kosarát "rákattintással" elküldi, elfogadja, hogy ezzel megrendelte a kosárban helyezett valamennyi terméket (továbbiakban: Megrendelés véglegesítése) és Megrendelése az Eladó irányába fizetési kötelezettséggel járó művelet.

Az Eladó Vevő bejelentkezésére és Megrendeléseire vonatkozó adatait – történjen az regisztrációval vagy regisztráció nélkül - tartósan, a házhozszállítástól számított 1 évig rögzíti, de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak, és iktatásra nem kerül.

A Vevő minden egyes új Megrendelés során módosíthatja adatait. Az egyes Megrendelések elküldött adatai az elküldést követő csomag-összekészítést és kiszállítást megelőzően írásban (email-ben vagy telefonon, Eladó által visszaigazoltan) módosíthatók. Vevő tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból elegendő raktári készlet áll a Eladó rendelkezésére.

A Megrendelés véglegesítésével a Vevő megerősíti, hogy az általa megadott adatok valósak, és a Megrendelés teljesítéséhez/ a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Vevő vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a Megrendelése ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben annak teljesítését az Eladó megtagadhatja. A Megrendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz is, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye vele a kapcsolatot megadott elérhetőségein (jellemzően email-ben).

Az Eladó az alábbi esetekben semmisnek/ létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vevő Megrendelését - Vevő előzetes értesítése mellett - anélkül, hogy utólag Feleknek emiatt bármilyen kötelezettsége/kártérítési igénye lenne a másik féllel szemben:

- Amennyiben a Vevő online fizetési módot jelölt meg, és a Vevő által fizetéshez megadott kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy az Eladó online fizetést biztosító partnere nem tudja érvényesíteni a kért tranzakciót.

- A Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot/ nem teljes körűek/ nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

- Ha Vevő a megrendelt termék vételárát 5 napon belül a Eladó részére nem fizeti meg, amely esetben a Eladó jogosult a Megrendelést törölni.

- A Megrendelést cselekvőképtelen/ kiskorú személy adja.

Elállás

A Vevő, mint fogyasztó és az Eladó, mint vállalkozás között létrejövő szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a Vevőnek (amennyiben Fogyasztónak minősül) lehetősége van a Felek között létrejött szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget Eladó a termék átvételétől számított 14 napon belül biztosítja Vevői számára.

A Vevő a szerződés megkötésének, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint, jogszabályszerűen gyakorolta.

Ha a Megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vevő időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, ebben az esetben Eladó vállalja, hogy a Vevő értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletes feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza, itt található meg a termék visszaküldési adatlap is.

A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontban foglaltak alapján a zárt csomagolású termékek, amelyek tekintetében az elállási jog egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem gyakorolható.

Amennyiben a Vevő élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot az alábbi elérhetőségekre tudja elküldeni, figyelemmel arra, hogy Eladó utánvéttel feladott postai küldeményeket nem vesz át:


Cégnév: Hugo Clipper Bt.
Postacím: 2040 Budaörs, Meredek u. 4.
E-mail: info@sexship.hu

A székhelyen személyes átvételre, ügyintézésre, reklamációra nincs mód. Vevő felhasználhatja az Eladó Weboldalán található termék visszaküldési adatlapot is. Eladó a postai úton történő jelzés esetében a postára adás dátumát, email-ben történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe. Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméke(ke)t Eladó fent megjelölt postacímére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Több termék adásvételekor, különösen ha az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből/ darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek/ darabnak a kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet Vevő elállási jogával.

Eladó nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó   által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
Eladó jogosult a Vevő által kifizetett vételár visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylettel azonos fizetési móddal egyező visszafizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A Vevő felel a kiszállított termék sérülésmentes mivoltáért elállása és a termék visszaküldése esetén, amennyiben kétsége merül fel a termék sérülésmentességével összefüggésben, a kiszállításban közreműködő harmadik személy jelen lévő képviselőjével (futár/postaszolgálat kiszállítója) jogosult kárfelvételi jegyzőkönyvet felvenni és azt Eladó rendelkezésére bocsátani. Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, melyet Vevő az elállási jog gyakorlását megelőzően csomagolásából kibontott, bármilyen egyéb módon megváltoztatott. Ha az Eladó a Vevő által megrendelt Termék szállítását 15 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről tájékoztatja a Vevőt, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríti részére, így ez a szerződés felbontásának minősül Eladó részéről. A Megrendelés teljesítésének érdekében Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

5. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

A Vevő által az Eladónak átadott bármely jellegű adatot, információt az Eladó és a Tárhely-üzemeltető is bizalmasan kezeli. A Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely elérhető Eladó Weboldalán. Eladó sütiket használ (cookie) a látogatók biztonságos azonosítására, amelyek elfogadása nem kötelező.

A megrendelt termék(ek)et az Eladó minden esetben DISZKRÉTEN csomagolja, a kiszállításra kerülő csomag sem küllemében, sem a feladó megjelölésében nem utal a küldemény tartalmára.

Azzal, hogy a Vevő információkat és adatokat ad át a Weboldalon, biztosítja az Eladónak és a Tárhely-üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát. A Vevő azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/ Megrendelést ad le a Weboldalon, bekerül az Eladó/ Tárhely-üzemeltető adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy Eladó felvegye vele a kapcsolatot: marketing vagy más, a Webáruház termékköréhez kapcsolódó szolgáltatást kínáljon számára. Harmadik személyek részére (kivéve futár/ postaszolgálatok) a személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

Vevő jogosult a Felhasználói fiókját vagy hírlevél feliratkozását bármikor törölni az Eladó e-mail címére küldött üzenettel, amelynek megérkezését követően Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a vonatkozó Vevői adatok törléséről. Az adatok törlése nem érinti a már leadott Megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok törlését (jogszabályi előírások miatt). Az adatok eltávolítása után azok visszaállítására nincs mód, az újbóli regisztráció lehetséges.

A Felhasználói fiókban megadott adatok (különösen: jelszó) titokban tartásáért kizárólag Vevő felelős. Ha Vevő tudomást szerez arról/ felmerül a gyanúja, hogy a regisztráció során megadott jelszavához, adataihoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig bebizonyosodik, hogy adatai használatával bármilyen módon visszaéltek, köteles értesíteni az Eladót is. Az Eladó hatósági megkeresés esetén minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Vevő a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy Eladó vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére - Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül. A Webáruházra mutató internetes hivatkozás (link), vagy a Webáruházat bemutató anyag elhelyezhető más weboldalon, ugyanakkor Eladó jogosult ennek eltávolítását is kérni.

6. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

A www.sexship.hu weboldalon megtalálható valamennyi termék online rendelhető meg. A termék ismertetőjénél Eladó feltünteti az egyes termékek paramétereit és vételárát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót is (ÁFA). Ha Eladó visszaigazolja a Megrendelést, az díj-bekérésnek minősül, amelyre tekintettel Vevő a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolástól számított 72 órán belül jogosult és köteles a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg 72 órán belül, úgy az Eladó a Megrendelést jogosult törölni a rendszeréből, amelyre hivatkozással Vevő kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben. Átutalással történő teljesítés az Eladó Raiffeisen Banknál vezetett 12020407-01798793-00100009 sz. bankszámla számára történhet.

Fizetési módok

 • Bankkártyával történő fizetés
 • Banki átutalás
 • PayPal
 • Utánvét

Bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A kiválasztott termék(ek)et, a vételárat, a fizetési módot és annak határidejét minden Megrendelésben meg kell jelölni. Az Eladó minden értékesítésnél számlát bocsát ki a Vevő számára a megrendelt termékekről, Vevő kötelessége továbbítani, illetve az átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt. A Vevő felelőssége, hogy a teljesítéshez és a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően adjon meg, ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

Eladó a Megrendeléshez tartozó, értékesített termék(ek)ről szóló számlát elektronikus úton továbbítja a Vevő részére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető a Vevő felhasználói fiókjában, illetve e-mail-ben is elküldésre kerül a Vevő által megadott e-mail címre (papír alapon számla nem kerül kiállításra). A Vevő minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott számlázási adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Vevő rendelkezésére a számlákat.
Amennyiben a számlák több mint 48 órán át nem érhetőek el Eladó weboldalán, Vevő erről írásban tájékoztathatja az Eladót a Vevőszolgálatán keresztül. A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vevőt terhelik.

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A www.sexship.hu weboldalon megtalálható termékeket jellemzően 15 munkanapon belül szállítja Eladó, a pontos kiszállítás időpontjáról Vevő e-mailben kap tájékoztatást az általa kiválasztott, termék kiszállításban közreműködő harmadik személytől (futár/ postaszolgálat).  Eladó a termékek kiszállítását partnerein keresztül vállalja, Vevőnak kell gondoskodnia a termék átvételekor az áru és a csomagolás sértetlenségének ellenőrzéséről. Amennyiben a termék Vevő által észlelten sérülten érkezik, az átvételt vissza kell utasítani és/vagy kárfelvételi jegyzőkönyet kell felvenni a futár/ postaszolgálat jelen lévő képviselőjével, hogy a terméket vissza lehessen küldeni Eladó részére.

A szállítólevél aláírásával Vevő igazolja Eladó és az igénybevett kiszállítási közreműködő felé a termék sértetlenségét, tehát, ha a kiszállított árut a Vevő átveszi, és átvételkor nem jelzi kifogásait, úgy utólag Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal. Ha a küldemény sérülése/ termék működésképtelensége a kézbesítéskor nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül Eladónak be kell jelenteni. Ezt követően Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.

A szállítás költsége minden termék adatlapján fel van tüntetve, több tételes Megrendelés esetén ezek az összegek nem adódnak össze, a végösszeghez kerül hozzáadásra egyszeri kiszállítási díj.

Szállítási módok

GLS

FOXPOST

MAGYAR POSTA

A Futárszolgálatok aktuális költségét a fizetés menüpontban találja meg.  21.001,- Ft összeget meghaladó vásárlás felett INGYENESEN szállítjuk ki termékeinket. Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy a kiválasztott szállítótól vagy szállítási címtől (csomagpont, csomag automata esetén) csak akkor térünk el, amennyiben technikai okokból nem lehet kézbesíteni a kért futárszolgálattal vagy a megjelölt címre a megrendelést. Erről a Vásárló előzetes értesítést kap a kiszállítás megkezdését megelőzően.

8. SZAVATOSSÁG

A Webáruházban forgalmazott termékkörök kizárólag 18 éven felüliek részére ajánlottak! Minden termék gyermekek elől gondosan elzárva tartandó!

A Webáruházban feltüntetett fotókon, videókban található dekorációk nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék. Az egyes termékek színeit a Vevők elektronikai eszközei a valóságtól eltérően jeleníthetik meg, a színek teljes egyezőségéért az Eladó nem vállal felelősséget. A Webáruházban forgalmazott erotikus ruhaneműk méretezéséhez javasolt mérettáblázat használata, mert azokat higiéniai okok miatt mérethiba esetén sem lehet visszacserélni.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli (terméket nem cserél, vételárat nem térít vissza). A Vevő jogosult ilyen esetben kérni a termék saját költségén történő újbóli kiszállítását.

Kellékszavatosság


Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint.  A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A Vevő a fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági igényét nem tudja érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.  A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság


A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthet, a határidő elteltével a Vevő tárgyi jogosultságát elveszti. Vevő termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt  felismerhető,
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Jótállás

 

A Vevő ugyanazon hiba miatt szavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve annak mellékletében felsorolt egyes tartós fogyasztási cikkekre (10.000,- Ft feletti vételárat meghaladó termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállalja. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Amennyiben a jótállás helytálló, a Vevő kérheti a termék cseréjét vagy javítását, ha Eladó nem tudja biztosítani a termék cseréjét - készlethiány vagy egyéb ok miatt-, Vevő javítást vagy ár-leszállítást igényelhet. A vételár visszatérítését kérheti Vevő abban az esetben, ha fenti igényeinek teljesítésére nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az a használati útmutató hibájára vezethető vissza),
 • rendeltetésellenes, a használati útmutatóban foglaltak szándékos figyelmen kívül hagyásával történő használat,
 • helytelen tárolás/ kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéshez a www.sexship.hu weboldalon található elérhetőségek vehetőek igénybe.

 

9. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

A termék(ek) feletti tulajdonjog a kiszállításkor történő átvétellel száll át a Vevőre, a Megrendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vevő kifizette termék(ek) vételárát.

10. FELELŐSSÉG

Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termékek használatából származnak átadás után. Eladó felhívja a figyelmet, hogy Weboldalán használati útmutatókat, illetve Gyakran Ismételt Kérdéseket (GYIK), mint tájékoztatókat helyezett el az egyes termékek vonatkozásában a kezelési, higiéniai stb. szempontokat illetően.

Eladó nem vonható felelősségre a termékek kiszállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futár/ postaszolgálat felelősségi körébe tartozik.

 

11. JOGÉRVÉNYESíTÉS

A Vevő észrevétele, panasza bejelentésére szóban vagy írásban jogosult Eladó jelen ÁSZF-ben is megjelölt kapcsolattartási adatai felhasználásával (www.sexship.hu weboldalon található elérhetőségek: e-mail, posta stb.). Vevő szóban (telefonon) bejelentett panaszáról Eladó jegyzőkönyvet vesz fel, amely alapján az ügyintézés történik, és a jegyzőkönyv másolatát Vevő részére eljuttatja. Ha Vevő panaszának azonnali kivizsgálása, orvoslása nem lehetséges, Eladó az írásbeli panaszra irányadó szabályok szerint vizsgálja ki a bejelentést. Minden bejelentés egyedi azonosítószámot kap, amelyen rögzítésre és kivizsgálásra kerül.

Eladó a hozzá írásban vagy fentiek szerint eljuttatott panaszt 30 napon belül vizsgálja és válaszolja meg. Amennyiben a panasz pl. a termék cseréjével, újbóli megküldésével orvosolható, Eladó ennek teljesítését a rendelkezésre álló 30 napon belül megteszi. A bejelentésben foglalt panasz kivizsgálásának eredményéről, annak elfogadásáról vagy elutasításáról Eladó írásban tájékoztatja Vevőt.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Vevő panaszának elutasítása vagy más okból felmerülő panaszának rendezése érdekében jogosult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulni, amelynek a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelősége jár el. Részletes információk és tájékoztatás: itt.

Vevő, mint fogyasztó fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében az alábbi intézményekhez fordulhat segítségért:

 • A fogyasztóvédelmi hatóság  fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén jár el.
 • A békéltető testület  egyéni ügyek megoldásában segít (előfeltétele, hogy Vevő és Eladó próbálják a panaszt előzetesen egymással rendezni, írásban kezdeményezhető az eljárás), Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület.
 • Az Európai Fogyasztói Központ a határon átnyúló fogyasztói jogvita megoldásában segít.
 • Európai Unió online vitarendezési platformja (Vevői regisztrációhoz kötött): itt.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése polgári peres eljárás útján, Eladó székhelye szerint illetékes bíróság: Ptk. és Pp. alapján.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Eladó:

Jelen ÁSZF bevezető részében részletes adataival megjelölt jogi személy.


Vevő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a www.sexship.hu weboldal használatával - bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon stb.) - hozzáfér a Weboldalhoz, illetve annak tartalmához; aki a Weboldalon regisztrál/ felhasználói fiókot (a továbbiakban: Felhasználói fiók) hoz létre, vagy aki a Weboldalon előzetes regisztráció nélkül Megrendelést ad le és ennek következtében ideiglenes felhasználói fiókot hoz létre.


Felhasználói fiók:

Felhasználói fiók létrehozására és vásárlásra az a természetes személy (vagy jogi személy/ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság képviseletében eljáró természetes személy) jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

Vevő a Weboldalon való regisztrációja útján Felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vevőhoz tartozó e-mail cím és jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából Vevő vásárolhat Megrendelés(ek) leadása útján. Az ideiglenes felhasználói fiók úgy is létrejöhet, hogy a Vevő a Weboldalon az általa kiválasztott terméket a kosárba helyezve, egy valós, a Vevőhoz köthető e-mail címet és a Megrendelés leadásához szükséges adatokat megadva Megrendelést ad le. A felhasználói fiók tartalmazza a Vevő által a regisztráció során és a Megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott Megrendeléssel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá a Vevő által összeállított terméklistákat. A Vevő a regisztráció során és a Megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy az Vevő által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult a Vevő felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a Weboldal használatából kizárni.

A távollévő felek között létrejövő Szerződés az Eladó és a tőle terméket www.sexship.hu Weboldalon keresztül megrendelő Vevő között, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő Felhasználói fiókját, Megrendelés leadásához való jogosultságát, hozzáférését és/ vagy valamely fizetési mód választását/ alkalmazását korlátozza vagy megszüntesse, amennyiben a Vevő a www.sexship.hu oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/ vagy tevékenységével az Eladónak, Eladó bármely partnerének (különösen: Gyártók, Forgalmazók, Futár- vagy banki szolgáltatók stb.) vagy más Vevőknek kárt okozhat.

A Webáruház termékismertetéseihez tartozó nyilvános kommunikációs csatornákat (különösen: termékértékelés) minden Vevő igénybe veheti. A Webáruház Vevői termékértékeléseiért az Eladó szakmai felelősséget nem vállal és azokat automatikusan nem moderálja.  Ugyanakkor a jog- és/ vagy érdeksértő tartalmakat Eladó jogosult részben vagy egészben, indoklás nélkül eltávolítani, ezért Vevő irányába felelősséggel nem tartozik.

Regisztráció:
A Vevő regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a Webáruházban. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása is, a megadott személyes adatainak helyességét Vevő ellenőrizheti, erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. A Vevő felelőssége, hogy minden rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően adjon meg.

A Vevői azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy/ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során. Eladó e-mailben tájékoztatja Vevőt a sikeres regisztrációról.

Bejelentkezés:
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.

Vevő jogosult a Felhasználói fiókját bármikor törölni az Eladó e-mail címére küldött üzenettel, amelynek megérkezését követően Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a vonatkozó Vevői adatok törléséről. Az adatok törlése nem érinti a már leadott Megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok törlését (jogszabályi előírások miatt). Az adatok eltávolítása után azok visszaállítására nincs mód, az újbóli regisztráció lehetséges.

A szerződés magyar nyelven jön létre és annak rendelkezéseire a Magyarország hatályos jogrendszere és jogszabályai az irányadóak.